Profeten(S) sade: ”Den mest älskade hos er Herre är den mest godlynte.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s.14]