Profeten(S) sade: ”Den man som skakar hand med en främmande kvinna (mahrem al-rijal) kommer i domedagen (qiyamah) att ha sina händer knutna över nacken. Sedan kommer ordern att hämta honom till helvetet (jahanam) (ifall han inte har gjort en uppriktig ånger (tawbah) i detta liv)” [Thawab al-a’mal, s. 607]