Profeten(S) sade: ”Den lärde är bland de okunniga; som den levande är bland de döda” [Mali mofid astan qods, sid. 40]