Imam Ali(A) sade: ”Den kloka människan lär sig artigheten (adab) genom råd och visdom (hikmah) men djuret lyder inte utan att få slag.” [Nahj ol-Balagha, tal 31]