Imam Ali(A) sade: “Ingen ära och vördnad är högre än den heliga islamiska religionen.” [Nahj ol-Balagha, tal 363]