Imam Ali(A) sade: ”Den högsta nivån i tron (iman) är att ha god moral (akhlaq) samt att försköna sig själv med ärlighet.” [Fehrest Qorar, s. 94]