Imam Sajjad(A) sade: ”Den generöse och storsinnade njuter av att ge (al-’atae) till andra.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 143]