Imam Sadiq(A) sade: ”Den första frågan människan förhörs på, under domedagen (qiyamah), är bönen.” [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 22]