Den du väljer som fru

Imam Sadiq(A) sade: ”Den du väljer som fru; är som en ringduva vilken du hänger runt din hals. Iaktta med intellekt och klarsynthet vad du hänger runt halsen.” [Al-Kafi, vol. 5, s. 332]