Imam Baqir(A) sade: ”Ingen rikedom är bättre än friheten från lustens begär (al-nafs).” [Al-Bihar, vol. 78, s. 165]