Imam Baqir(A) sade: "Den bästa rättvisan (haqq) är att visa rättfärdighet med människor." [Al-Bihar, vol. 78, s. 165]