Imam Ali(A) sade: "Den bästa principen är tillämpningen av välgörenhet (ihsan)." [Qurrar al-hekam, s. 182]