Profeten(S) sade: ”Den bästa maten hos Gud är den mat som flera äter av tillsammans.” [Nahj ul-Fasaha, s. 15]