Den Heliga Profeten(S) sade: "Den bästa bland våra kvinnor är den som är from och lyder hennes make i välbehag och utsmyckning (men är ogenomtränglig för främlingar)." [Wasael al-Shia, vol. 20, s. 30]