Profeten(S) sade: "Den bästa av alla människor är den som älskar dyrkan (ebadah) och dyrkar med kärlek." [Bihar al-Anwar, vol. 67, s. 253, hadith 10]