Profeten(S) sade: ”Lär er Koranen på det arabiska språket.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 98]