Profeten(S) sade: ”Gå inte före dem (Ahl al Bait), för då kommer ni att förgås. Hamna inte heller efter dem, för då kommer ni också att förgås och lär dem inte för att de vet mer än er.” [Sawaiq ul Muhriqa kapitel 11, s. 89]