Profeten(S) sade: "Min nations (Ummah) adel är de som bär på den Heliga Koranen och som är vaksamma om nätterna." [Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 138]