Profeten(S) sade: ”De flesta av helvetets folk, är de som är ogifta.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 12]