Den Heliga Profeten(S) sade: "De saker som får mitt Ummah att njuta av himlen mest av allt är gudsfruktan och bra humör." [Al-Kafi, vol. 2, s. 100]