Imam Sadiq(A) sade. ”Gud har beordrat fastan som en obligatorisk (wajib) gärning för att de rika och de fattiga skall bli lika med varandra.” [Wasael al-Shia, vol. 7, s. 3]