Den Heliga Profeten(S) sade: "Ängeln Gabriel(A) har rekommenderat nattbönen så mycket att jag antar att de rättfärdiga i min nation (Ummah) inte sover på natten." [Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 139]