Imam Ali(A) sade: ”De mest hatiska fienderna för människan är två saker: den första är vreden och den andra är hennes lust (al-hawa).” [Qurrar al-hekam, s. 203]