Profeten(S) sade: De lärda, är de gudomliga budbärares förtroendemän. (Al-shahab fi al-hekam wa al-adab, sid. 8)