Imam Hassan(A) sade: ”Händelser och katastrofer är nycklar till de gudomliga belöningarna (ajr).” [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 113]