Profeten(S) sade: ”Paradiset (jannah) är de givmildas och generösas plats.” [Ethna ’ashireh, s. 8]