Den Heliga Profeten(S) sade: "De bland mitt Ummah som memoriserar 40 traditioner bland de som människorna behöver för deras religiösa liv (att propagera och instruera), kommer Allah(SWT) att uppresa honom från de döda som en jurist på Återuppståndelsens dag (qiyamah)." [Bihar al-Anwar, vol. 2, s. 153]