De bästa tjänarna

Imam Baqir(A) sade: Den Heliga Profeten(S) blev tillfrågad om de bästa tjänarna och svarade då: "De är sådana att: när de gör något bra, är de glada över det; när de begår fel, söker de förlåtelse; när de blivit beviljade (något), är de tacksamma; när de drabbas av svårigheter, visar de tålmodighet; och när de blir arga (på någon), ber de om ursäkt." [Khesal al Saduq, s. 317]