Imam Baqir(A) berättar att den Heliga Profeten(S) en gång fick frågan om de bästa tjänarna och han svarade: "De är sådana som när de gör gott blir glada över det, när de gör fel så söker de förlåtelse, när de får något är de tacksamma, när de möter svårigheter har de tålamod, och när de blir arga på någon så förlåter de dem." [Khesal al-Saduq, s. 317]