Profeten(S) sade: ”De bästa bland allmosor (sadaqah) är att behandla släktingarna, som är fientliga gentemot, dig väl.” [Seleye Rahem Dezfuli, s. 26]