Profeten(S) sade: ”Fastan blir obligatorisk för en flicka då hon får sin första menstruation (haydh) och för en pojke då han får sin första erotiska dröm (ihtilam).” [Wasael al-Shia, vol. 1, kap. villkoren för puberteten, s. 6]