Imam Sadiq(A) sade: ”Charmighet och gott uppförande mot folket är, halva förnuftet.” [Al-Bihar, vol. 76, s. 60]