Category Archives: Kallelsens gror

Profetens första predikan

Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. Efter tre års hemligt predikande hade Islams profet endast lyckats få 40 anhängare till den nya religionen. Efter de här tre åren befallde Gud Islams Profet(S) att bjuda in och predika för sina nära anhöriga. Profeten(S) bad Ali(A) att förbereda en måltid […]

Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en stig – vilket om mänskligheten håller fast vid det och till dess lärare, Profeten(S) – […]