Category Archives: Utmärkande egenskaper Imam Sadiq(A)

En tillsynes gudfruktig man

En dag stoppades Imamen(A) av en tillsynes gudfruktig vägfarare vid namn Sufyan, ”Du härstammar ju från den heliga Profetens(S) familj, hur kommer det sig då att du klär dig i sådana dyrbara kläder?” Imam Sadiq(A) sade, ”Åh Sufyan, titta här, det är en skrovlig skjorta under den här fina klädseln som jag har täckt över […]

Fromhet och hängivenhet

Fromhet och återhållsamhet är normen för en mans värde. Den Heliga Koranen, anser alla människor vara lika, utom dem som är kläda med utsmyckningen av fromhet. Malik bin Ans säger, ”Imam Sadiq(A) var ständigt upptagen med att be till Gud och ansågs vara en av de mest återhållsamma (asketiska) och hängivna av personer.” Abdul Ala […]

Måttlighetens stig

Om en riddare pressar sin häst och försöker nå sitt mål snabbare så kommer inte hans häst att orka med hela vägen. En sån riddare kommer att hamna långt ifrån hans mål med en häst som är illa. Detta är vår livs historia. Stigen framför oss är tjänandets väg och ritten som Allah(Swt) har lånat […]

Jafari Universitetet

Det är inte orealistiskt eller en överdrift att kalla Imam Sadiqs(A) utlärningssystem för ett universitet. Detta universitet hade en stor vetenskaplig legend och den tränade ett flertal specialister som kom att bli nobla intellektuella och professionella rättslärda. Den stora Jafari universitetet vägledde nationen mot att upptäcka regler för tolkning, kritiserandet av återberättelser, insamling och kategorisering […]

Sympatisk mot folket

Priset för vete och bröd steg dag för dag i Medina. Invånarna var därför tagna av förvirring och oro. Den som inte hade sparat vete för ett års användning försökte göra sitt bästa för att lösa det och påbörja besparingen och den som hade tillräckligt såg till att bevara deras tillgångar. Där fanns också de […]

En stråle från solljuset

Ett av de bästa sätten att förstå en ideologi är att observera intellektet i själva ideologin. Om en ideologi är kapabel att förse samhället med lärda människor så visar det värdet och kapaciteten hos en sådan ideologi för att växa och upplysa intellektet i samhället. Historiker har rapporterat att över 4000 elever studerade hos Imam […]

En sann Shia

Historien om Ahl al-Baits(A) liv illustrerar det faktum att de dedikerade sig själva för att förtydliga tankelinjerna och för att förse muslimerna med moralisk utbildning samt för att träna ärliga och sanna följeslagare genom Allahs(Swt) befallning. De gjorde allt som de kunde göra i det juridiska och teologiska fältet. De identifierade den sanna tron vara […]