Skip to main content Skip to search

Archives for Hadith al-Qudsi

Vad är ”Hadith al-Qudsi”?

De hadither som kallas för "Hadith al-Qudsi" är hadither vars innebörd förmedlats av Gud till Profeten(S) i dröm eller ingivelse och ej via uppenbarelse av ängeln Gabriel(A). Alltså är Hadith al-Qudsi till innebörd inspirerad av Gud och återgiven i Profetens…

Read more