Skip to main content Skip to search

Archives for Dyrkan

På osäker mark

Profeten(S) sade: ”Dyrkan av en person vars levebröd anförskaffats genom olagliga medel, kan liknas vid en byggnad uppförd på sand.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 258]

Read more

Jag såg Guds profet falla ner

Abu Sa’id al-Khudri berättade: Jag såg Guds profet falla ner med pannan (göra sajdah) på lera och vatten (torbah) och jag såg lermärket på hans panna. [Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning), kap. 1, vol. 12, s. 798; kap. 3, vol. 33,…

Read more