Skip to main content Skip to search

Archives for Islam

De bästa bland kvinnorna i världen

Den Heliga Profeten(S) sade: "De bästa bland kvinnorna i världen som Allah(SWT) har valt över de andra är: Asia, Faraos fru, Maria, dotter till Imran, Khadijah, dotter till Khuwaylid och Fatimah, dotter till Mohammad.” [Sahih al-Tirmidhi, vol. 5, s. 702]

Read more

Det finns en typ av godhet

Den Heliga Profeten(S) sade: "Det finns en typ av godhet (tibah) som står över all annan godhet, och det är när en person, som strider mot Islams fiender, dör i Guds väg. Det finns ingen godhet högre än detta." [Bihar…

Read more

Vid den som har min själ i sin hand

Den Heliga Profeten(S) sade: "Vid den som har min själ (rooh) i sin hand, om alla i himlarna och på jorden samlas för att döda en (syndfri) troende (mo’men) eller blir intalade att göra det, kommer Allah(SWT) sannerligen att placera…

Read more

Hela min Ummah kommer att stiga in i paradiset

Profeten Mohammad(S) har sagt följande till sina följeslagare: ”Hela min Ummah [den muslimska nationen] kommer att stiga in i paradiset (jannah), förutom de som vägrar. [Följeslagarna] frågade: "Allahs Sändebud, vem kommer att vägra?". Han(S) [Sändebudet] svarade: "Den som lyder mig…

Read more