Category Archives: Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

Om förbindelsen mellan Dua acceptans

Imam Ali(A) sade: Om förbindelsen mellan Dua acceptans och att sända välsignelser (salawat): ”När du har en önskan, börja din åkallan (dua) med att sända en välsignelse (salawat) över Mohammad(S) och hans dynasti (Ahl al-Bait) och säg sedan vad du önskar. Detta eftersom Gud är mer storsinnad än att svara på en önskan och lämna […]