Category Archives: Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

Tvagning renar människan från synder

Imam Sadiq(A) sade: "Om det finns en rinnande vattenkälla i huset bland någon av er, ur vilken denne brukar tvätta sig själv i, fem gånger per dag, kommer det finnas något orent på dennes kropp? Sannerligen är likheten med bönen densamma som den rinnande källan. Den som genomför sina dagliga böner sköljer bort sina synder […]

Den man som tittar på en främmande kvinna med lustfyllda blickar

Profeten(S) sade: ”Den man som tittar på en främmande kvinna (mahrem al-rijal) med lustfyllda blickar, bestraffar Gud i domedagen (qiyamah) genom att låta hans ögon bli fulla av eldpilar medan andra människors gärningar (a’mal) redovisas. Sedan kommer ordern att han skall hamna i helvetet (jahanam) (ifall han inte har gjort en uppriktig (tawbah) ånger i […]