Skip to main content Skip to search

Archives for Jihad

Den som dör i Guds väg

Imam Sadiq(A) sade: "Den som dör i Guds väg (som en martyr (shahid)) kommer inte få några av sina synder räknade av Gud (alla hans synder kommer att förlåtas)." [Furu al-Kafi, vol. 5, s. 54]

Read more

Ingen droppe (blod)

Den Heliga Profeten(S) sade: "Ingen droppe (blod) är mer älskad av Allah(SWT), den Allsmäktige och Ärorika, än den droppe blod som faller i Guds väg." [Wasael al-Shia, vol. 15, s. 14]

Read more

Lika mycket andligt värde

Imam Baqir(A) sade: ”Ingen förträfflighet kan ha lika mycket andligt värde som Jihad (helig krig), och ingen Jihad kan vara som Jihad för besegring av den ondskefulla lusten (shahwah).” [Mostadrak, vol. 2, s. 271]

Read more