Category Archives: Bönen

Raden av änglar i skyn

Den Heliga Profeten(S) sade: "Raden av mina efterföljare i samlingsbönen(salat al-jama’ah) på jorden är som raden av änglar i skyn; och en enhet (rak'ah) av böner i samling är lika med 24 enheter (rak'ah) och varje enhet (rak'ah) hos Allah(SWT), den Allsmäktige och Ärorika, är mer älskad än 40 år av dyrkan. Således kommer det […]