Category Archives: Följeslagare

Följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som offrade sig och miste livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade sig under […]

Malik Ashtar(RA)

Malik son till Haarth al-Nakhay tillhörde en äldre yemenitisk stam. Han blev muslim genom att konvertera till Islam under Profeten Mohammads(S) tid. Han var känd för sin lojalitet gentemot Islam. Malik deltog och kämpade tappert i slaget vid Yarmuk. Han hade en modig attityd när han stoppade romarna från att angripa den muslimska armén. Hans […]

Abu Thar Ghaffari(RA)

Mitaaya Qaysar-o-Kisra Ke Istibdaad Ko Jis Ne, Wo Kiya Tha? Zor-e-Hyder, Faqr-e-Bu Zar, Sidq-e-Salmani” De poetiska verserna ovan har hämtats från Allamah Iqbals(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vara honom nådig) kända revolutionära diktsamling Tuloo-e Islam (Islams uppståndelse). I dessa två verser, har Allamah Iqbal(RA) identifierat tre viktiga delar i den Islamiska andan som […]