Category Archives: Den perfekta människans egenskaper

Vad betyder perfekt?

I det arabiska språket är orden ’Perfekt’ och ’komplett’ väldigt närbesläktade men de betyder inte exakt samma sak men båda orden har en gemensam motsats, nämligen ordet ’bristfällig’. Skillnaden mellan dessa ord är följande: Order ’komplett’ hänvisar till något som är förberett enligt en plan, såsom ett hus eller en moské och om någon del […]

En perfekt människas skiljetecken

En människa som har ett komplex är defekt och en som tillber en angelägenhet är perfekt och förvandlad. Perfektion skiljer sig mellan en skapelse och en annan. En perfekt människa skiljer sig från en perfekt ängel, och båda har olika grader av perfektion. De som berättade till oss om änglarnas existens berättade att de var […]

Iftar

Anas ibn Malik tjänade Profeten(S) under många år. I själva verket var Anas i Profetens(S) tjänst ända fram till hans död. Han kände därför mycket väl till Profetens(S) vanor. Under fastemånaden brukade Profeten(S) bryta fastan med mjölk och lite bröd. Före gryningen brukade han också äta samma enkla mat innan han påbörjade dagens fasta.* En […]

Profetens(S) besök i Taif

Abu Talib(RA) och Khadija(RA) var Profetens(S) viktigaste stöd. Ödet hade bestämt att de båda skulle dö inom några dagar efter varandra och lämna Profeten(S) i en smärtsam sorg. Han hade förlorat en omtänksam farbror och en älskad hustru. Fienderna var nu lättade eftersom Abu Talib inte längre kunde skydda Profeten(S). Några dagar efter Abu Talibs […]

Det sista ögonblicket

Det är sorgsna tider; Allah Sändebud(S) mår inte bra; hans anhöriga är med honom vid sängen. Fatima(A) är närvarande och är vittne till hur hennes far spenderar sina sista stunder i hans liv. Hon gråter, sörjer och dikten som Abu Talib hade sagt om Profeten Mohammad(S): ”Han är en respektabel man som molnen ombeds att […]

Välgörenhetens makt

Profeten Mohammad(S) använde de bästa metoderna för predikan för att vägleda nationen och det attraherade deras hjärtan. Han var fredens och vänlighetens Sändebud i det personliga och sociala aktiviteterna. Han siktade alltid på människornas hjärtan. Faktum är att hans goda uppträdande och fredliga tillvägagångssätt med människorna var bland hans framgångsrika metoder för att attrahera människor […]