Den femte av Usol-e-Din (trons grundsatser) är ma’ad (domedagen) som vittnar om den yttersta dagen, dagen av återuppståndelse och räkenskap.