Category Archives: Imamat

Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer ändå vänta på honom(AJ). Samtidigt kommer många icke troende att kalla hans(AJ) återkomst för en […]

I väntan på befrielse (Faraj)

Imam Ali(A) sade till sina följeslagare: ”Var i väntan på befrielse (faraj) och misströsta aldrig om Guds nåd och barmhärtighet, då de mest omtyckta av handlingar inför Gud, är väntan på befrielse (faraj). Den som tillbringar sitt liv i väntan på oss, är lik den som offrat sig i Guds väg.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, […]

Kännedom om vår tids Imam(AJ)

Imam Baqir(A) sade: ”Om en person spenderar nätterna i dyrkan och dagarna i fasta, spenderar all sin egendom i Guds väg som välgörenhet (sadaqah) och genomför Hajj under hela sitt liv (varje år), men inte har kännedom om Guds Wali (Sin tids Imam), då har alla hans handlingar genomförts utan den Gudomliga guidens vägledning. Således […]

Kärlek till Mohammads(S) familj är räddningen från elden

"Erkännandet av Mohammads(S) familj är frihet från Elden, Kärlek till Mohammads(S) familj är att gå över stigen (sirat). Vänskap med Mohammads(S) familj är säkerhet från Elden." Källa 1: [Ash-Shifa, sid 142 av Qadi Iyad (död 544 hijri), engelska översättningen av Aisha Bewley, Madinah Press 1991] Källa 2: [Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, sid 370]

De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet

Imam Sadiq(A) sade: ”De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom de hikma (orsaksanledningar) som fanns bakom Khidhrs(A) handlingar som att göra hål i skeppet, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen, inte blev uppenbarade för Moses(A) förrän deras vägar skiljdes åt.” [Kamal al-Din, vol. 2, s. […]