Skip to main content Skip to search

Archives for Imamat

Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer…

Read more

I väntan på befrielse (Faraj)

Imam Ali(A) sade till sina följeslagare: ”Var i väntan på befrielse (faraj) och misströsta aldrig om Guds nåd och barmhärtighet, då de mest omtyckta av handlingar inför Gud, är väntan på befrielse (faraj). Den som tillbringar sitt liv i väntan…

Read more

Kännedom om vår tids Imam(AJ)

Imam Baqir(A) sade: ”Om en person spenderar nätterna i dyrkan och dagarna i fasta, spenderar all sin egendom i Guds väg som välgörenhet (sadaqah) och genomför Hajj under hela sitt liv (varje år), men inte har kännedom om Guds Wali…

Read more

Hjärtats näste

Imam Askari(A) sade till sin son Imam Mahdi(AJ): ”Du skall veta, sannerligen kommer de ödmjukas och uppriktigas hjärtan att dra sig till dig som fåglarna dras till deras nästen.” [Kamaluddin, Shaikh Saduq, s. 448]

Read more

En tår förlåter synder

Imam Hossein(A) sade: "Om åminnelsen av oss bryter ut i en tår lika stor som vingen hos en fluga så kommer den personens synder att bli förlåtna, även om de är lika många som skummet i havet." [Kamil al ziyaraat,…

Read more

Solen bakom molnen

Imam Mahdi(AJ) sade: ”Nyttjandet av mig under min fördoldhet(ghayba) är som nyttjandet av solen då molnen döljer den från synen.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 92]

Read more

De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet

Imam Sadiq(A) sade: ”De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom de hikma (orsaksanledningar) som fanns bakom Khidhrs(A) handlingar som att göra hål i skeppet, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen,…

Read more