Category Archives: Imam Hassan(A)

Hans(A) Generositet

Den som är generös, givmild och långt från alla typer av girighet är god. Denne har stort förtroende för Allah(SWT), har en stor själ och är en god person. Guds Sändebud(S) har talat om dessa ädla egenskaper och sagt: ”Allah(SWT) älskar två kvaliteter, gott uppförande och generositet.” Han(S) har också sagt: ”Generositet kommer från tron.” […]

Hans(A) Egenskaper

Imamen ska ha följande egenskaper: 1. Vissa rättvisa i alla dess exklusiva förhållanden, såsom att avstå från stora synder och insistera på små synder. 2. Kunskap om vad samhället behöver i alla områden, orsakerna till uppenbarelsen och de religiösa reglerna. 3. Pålitliga sinnen såsom öron, ögon och tunga, att han genom dessa företar sig vad […]

Styrka och Tålamod

En dag passerade Imam Hassan(A) gatan ridande på en häst. På vägen stötte han på en man som var en av Mu’awiyahs vänner. När mannen fick reda på att det var Imam Hassan(A), började han använda ett fult språk. Imam Hassan(A) stannade upp och lyssnade på honom och väntade på att mannen talade färdigt. Sedan […]

Hans(A) liv

Imam Hassan(A) var den andra bland Shia Imamerna(A). Profeten Mohammad(S) hade en speciell kärlek till Imam Alis(A) äldsta son, Imam Hassan(A). Han föddes den 15:e av den heliga månaden Ramadan i staden Medina, år 3 e.H. Profeten(S) gav honom namnet ”Hassan”. När han föddes, läste Profeten(S) upp azan (böneutrop) i Imam Hassans(A) högra öra och […]

Två bröder

Imam Hossein(A) var inte mycket yngre än Imam Hassan(A) räknat i år, men han hade väldigt stor respekt för Imam Hassan(A) både privat och offentligt. Ett exempel på detta var när Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) tillsammans med en nära släkting gick vilse i öknen. Ett gammalt beduin par gav dem mat och vatten när […]

Hans(A) dyrkan

Imam Hassan(A) genomförde vallfärden (hajj) till fots tjugofem gånger under sitt liv. Vid nämnandet av döden, grät han. Då han pratade om graven, grät han. När han nämnde uppståndelsen, grät han. Vid berättandet av passeringen av Sirat (en slags bro som endast de rättfärdiga kan passera på vägen till Paradiset), grät han. När han nämnde […]