Category Archives: Imam Hassan(A)

Imam Hassans(A) politik

Folket med all glädje och vilja förenade sig med Imam Hassan(A). Denna dag var samma dag som hans fars martyrskap, dvs. den tjugoförsta av månaden Ramadan år 40:e av Hijjra. Folk från Kufa, Irak, Hijjaz och Yemen strömmade för att med sin egen vilja förena sig med Imamen(A), förutom Mu’awiyah som endast ville vara emot […]

Misslyckad bedrägeri

Ahl al-Baits(A) fiender har alltid letat efter ett fel, misstag eller vanskötsel i deras uppträdande eller uttalanden så att de kan missbruka det för att ruinera Ahl al-Baits(A) position bland folket. För att uppnå detta mål så gjorde de mer än sitt bästa och flera ansträngningar då de tog varje tillfälle i akt för att […]

Karbalas Grundare

Imam Hosseins(A) revolution i Karbala är det främsta uttrycket för den ultimata kampen och motståndet mot förtryck och vägran att infinna och vika sig inför förtryckare, som någonsin förts i mänsklighetens historia. I och med att kulmen och den absoluta höjdpunkten av denna långa kamp blommade ut och förevigades i Ashura vars varje ögonblick var […]

Hans(A) Imamat

I Imam Hassans(A) personlighet fanns det hög kvalitet, ädel karaktär, den Islamiska förmågan, element, och grundläggning. Enligt hans förmåga och benägenhet, var han bland mänsklighetens unika sinnen och ett av de idealen av mänsklighetens fullkomlighet, och bland de stora muslimska förebilderna. Imam Hassan(A) nådde toppen med hans meriter, resultat, uppriktighet för sin åsikt, hänfördhet, för […]

Innan löftet om trohetsed

Vi kommer nu att diskutera en fråga. Vi vet inte exakt till vilken grad denna fråga påverkades av tidigare faktorer. Ändå är det tillräckligt för oss att presentera några av de sociala förhållandena som muslimerna blev varse om efter Profetens(S) bortgång. Profeten(S) hade ett stort inflytande på jaget, en stark förmåga att bilda ett samhälle, […]

Under Imam Ali(A) livstid

Vid tidig ålder, började rollen som barnbarnet till den heliga Profeten(S) att framhävas. Det var innan han officiellt sett utsågs till rollen för Imamat (islamiskt ledarskap) av sin fader. Hans definitiva roll tog en klar form från ögonblicket då det muslimska Ummah (folket) gav deras trohetsed till Imam Ali(A) som den nya Khalifen (efterträdaren). Den […]

Att hantera ilskan

Mubarad och Ibn Aisha återberättade att en man från Syrien såg Imam Hassan(A) ridandes på en häst, och började således förolämpa honom. Imam Hassan(A) svarade inte mannen. När den syriska mannen slutade, fortsatte Imam Hassan(A) mot honom och sade följande, efter att ha hälsat på honom med en gladlynt hälsning: ”Min äldre herre, jag förmodar […]