Skip to main content Skip to search

Archives for Följeslagare

Meytham Tammar(RA)

Maytham Tammar(RA) ibn Yahya(RA) var en utav de exceptionella lärjungarna till Imam Ali(A), och en utav hans närmaste män. Hans rättfärdighet och fromhet resulterade i att Imam Ali(A) underrättade honom om de dolda kunskaperna och unika hemligheterna som han klarade…

Read more

Abu Thar Ghaffari(RA)

”Mitaaya Qaysar-o-Kisra Ke Istibdaad Ko Jis Ne, Wo Kiya Tha? Zor-e-Hyder, Faqr-e-Bu Zar, Sidq-e-Salmani” De poetiska verserna ovan har hämtats från Allamah Iqbals(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vara honom nådig) kända revolutionära diktsamling Tuloo-e Islam (Islams uppståndelse). I…

Read more

Ammar son till Yasir(RA)

Enligt beräkningar föddes Ammar son till Yasir Ansi, från Makhzum stammen, fyra år före elefantens år vilket då också innebär att han var fyra år äldre än Profeten(S-Salla Allah-o Alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll)….

Read more

Kumail ibn Ziyad(RA)

Inledning På torsdagar, efter att muslimerna har avslutat deras kvällsbön, bönfaller de Allah(SWT), den barmhärtige Skaparen medan dem sitter i rader, att förlåta de deras synder. De ber Honom även att vara nöjd med dem. Söta ord flödar ut från…

Read more

Följeslagare

Flera av Profetens(S) sanna följeslagare, som visste om och vägrade blunda för Imam Alis(A) ställning, som solklar lyste genom Profeten(S) mångfaldiga yttranden och påpekanden i många olika sammanhang och vid många olika tillfällen, förblev trogna Imamen(A) och Fatima Zahra(A) även…

Read more

Malik Ashtar(RA)

Malik son till Haarth al-Nakhay tillhörde en äldre yemenitisk stam. Han blev muslim genom att konvertera till Islam under Profeten Mohammads(S) tid. Han var känd för sin lojalitet gentemot Islam. Malik deltog och kämpade tappert i slaget vid Yarmuk. Han…

Read more

Imam Hossein(A)

Imam Hossein(A) Namn: Imam Hossein(A) Titlar: Ash-Shahid, Seyyed ul shuhada (martyrernas Mästare) Far: Imam Ali(A) Mor: Fatima Zahra(A) Födelse: 3 Shaban år 4 e. H. i Medina Martyrskap: Ashuradagen (10 Muharam) år 61 e. H. i Karbala Imam Hossein(A), Imam…

Read more