Category Archives: Följeslagare

Abu Thar Ghaffari(RA)

”Mitaaya Qaysar-o-Kisra Ke Istibdaad Ko Jis Ne, Wo Kiya Tha? Zor-e-Hyder, Faqr-e-Bu Zar, Sidq-e-Salmani” De poetiska verserna ovan har hämtats från Allamah Iqbals(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vara honom nådig) kända revolutionära diktsamling Tuloo-e Islam (Islams uppståndelse). I dessa två verser, har Allamah Iqbal(RA) identifierat tre viktiga delar i den Islamiska andan som […]

Följeslagare

Flera av Profetens(S) sanna följeslagare, som visste om och vägrade blunda för Imam Alis(A) ställning, som solklar lyste genom Profeten(S) mångfaldiga yttranden och påpekanden i många olika sammanhang och vid många olika tillfällen, förblev trogna Imamen(A) och Fatima Zahra(A) även efter Profetens(S) bortgång.  Dessa stora personligheter och trogna följe som hade uppfostrats i Profetens(S) skola […]

Malik Ashtar(RA)

Malik son till Haarth al-Nakhay tillhörde en äldre yemenitisk stam. Han blev muslim genom att konvertera till Islam under Profeten Mohammads(S) tid. Han var känd för sin lojalitet gentemot Islam. Malik deltog och kämpade tappert i slaget vid Yarmuk. Han hade en modig attityd när han stoppade romarna från att angripa den muslimska armén. I […]

Imam Hossein(A)

Imam Hossein(A) Namn: Imam Hossein(A) Titlar: Ash-Shahid, Seyyed ul shuhada (martyrernas Mästare) Far: Imam Ali(A) Mor: Fatima Zahra(A) Födelse: 3 Shaban år 4 e. H. i Medina Martyrskap: Ashuradagen (10 Muharam) år 61 e. H. i Karbala Imam Hossein(A), Imam Alis(A) och Fatima Zahras(A) andre son, föddes i Medina år 4 E.H. Han ärvde sin […]