Category Archives: Evigt Levande Namn

Vad icke-muslimer har att säga om Imam Ali(A)

Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni använda ert förstånd. [Koranen 2:242] Imam Ali(A), son till Abu Talib(RA), var Profeten Mohammads(S) efterträdare, Guds fred och välsignelser över dem båda. Denna text är en samling korta citat om Imam Ali(A) från ett stort urval av framstående personer, tillhörande andra trosinriktningar, inklusive akademiker, skribenter, […]

Imam Khomeini’s(RA) syn på Imam Ali(A)

De mångfaldiga aspekterna hos Imam Ali(A) Idag är Eid al-Ghadir (1989), en av de största religiösa högtiderna. Det är de förtrycktas högtid, de berövades högtid, högtiden för de som behandlats fel i denna värld. Det är en dag då Allah(SWT), Den Mest Exalterade, befallde Sin budbärare att fortsätta de gudomliga målen som Profeterna(A) gjorde, genom […]