Category Archives: Historia Imam Baqir(A)

Traditioner

Det finns många rapporter om Imamens kvalitéer och olika prestationer, vi kommer dock att nämna det som är tillräckligt för vår målsättning, om Gud vill. Al-Sharif Abu Mohammad al Hassan bin Mohammad informerade mig: Min farfar/morfar Yahya bin al-Hassan sa till mig: Mohammad bin al-Qasim al-Shaybam sa till oss: Abd al-Rahman bin Salih al-Azdi berättade för […]

Islamiska mynt

Under den femte Imamens (Imam Baqir(A)) tid använde muslimerna romerska mynt. Roms kejsare bestämde sig för att ge ut nya romerska mynt som skulle ha negativa saker om Islam präglade på dem. Den muslimske kungen Waleed visste inte vad han skulle göra eftersom mynten behövde användas, men han ville inte använda mynt som hade negativa […]

Gud ger styrka

En dag kom en man till Imam Baqir(A) ställde en mycket intressant fråga. Mannen: Tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt? Imam Baqir(A): Ställ dig upp. Mannen ställde sig upp. Nu, stå på ett […]

Paradisets frukter

En kristen frågade vår femte Imam, Imam Baqir(A), hur det kunde vara sant det som Imamen en gång hade sagt angående paradisets frukter, att de inte skulle minska när man åt dem. Imam Baqir(A) sade att det var sant och att han skulle ge ett exempel på sådant som inte minskar trots att det används, […]